Subsidie voor duurzame energie

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) geeft subsidie voor het opwekken van duurzame energie. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen, windenergie en duurzame warmte uit biomassa. In 2019 stelt de overheid 10 miljard euro beschikbaar voor deze regeling. De SDE+ subsidie geeft veel ondernemers hét zetje in de rug om hun bedrijf te verduurzamen. De subsidie wordt over een langere periode, 10 tot 15 jaar, uitgekeerd.

Verdien geld aan je zonnepanelen

De SDE+-subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie. De subsidie is daarmee interessant voor vrijwel alle bedrijven die met zonnepanelen zelf energie gaan produceren. De uitbetaalde subsidie kan, over de hele looptijd, oplopen tot wel vijf keer het geïnvesteerde bedrag. De verkoop van de zelf opgewekte energie en/of de besparing van energiekosten, komen hier dan nog bovenop.

100% goedgekeurde aanvragen

De aanvraagperiodes voor de SDE zijn in het voorjaar en in het najaar. Het doen van de aanvraag is een zeer complex proces. Om de subsidie verleend te krijgen, is het van groot belang dat de aanvraag zorgvuldig, deskundig en op tijd wordt ingediend. ABE Duurzaam verzorgt de gehele aanvraagprocedure, en met succes: voor alle aanvragen die wij tot nu toe hebben ingediend, zijn de subsidies verleend.

Zakelijke kleinverbruiker?

Voor zakelijke kleinverbruikers en bedrijven die minder dan 50.000 kWh aan stroom kunnen opwekken, zijn er fiscale alternatieven voor de SDE+. Voorbeelden zijn MIA/Vamil (afschrijvingen, milieu-investeringsaftrek), KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) en EIA (energie-investeringsaftrek). Wij geven vrijblijvend advies over welke fiscale regeling het meeste rendement voor je bedrijf oplevert.

Meer weten over SDE+ subsidie?

Kijk voor meer informatie over de SDE+regeling op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wilt u een berekening van kosten en opbrengst?